Modellteckningen – Mötesanteckningar 2022 01 13 och 02 24 uppstart efter pandemin-omikron, lyfta restriktioner

2022 01 13 uppstart av vårterminen och omikron!

Möte med A.L. från Dalarnas museum, A. G. UX-design tecknarnätverket, H.B. från Rättvik och mig, M.O. sajtadmin och ansvarig för utskick i nätverket. A.L. har försökt få med A.J. från Smedjebacken men inte fått svar än. N. från tecknarna försöker ansluta men lyckas inte förrän en halvtimme och då är mötet avslutat. (Ja, mötet gick fort)

 • Tyvärr har nu pandemin tagit nya tag med en ny variant så vi beslutar att skjuta starten till 12 mars eftersom pandemin beräknas vara på tillbakagång då.
 • Bekräftar att krokibilder till affisch/annonsering för grafiker att välja mellan har kommit in.
 • Vi pratar om att skriva annonsen på ett sådant sätt att vi håller öppet för att restriktioner och rekommendationer kan tas bort eller återinföras med kort varsel. Hänvisar till aktuell information på Sajt modellteckning.se och fb om vaccinationsbevis och legitimation behövs. Vi följer FHM:s rekommendationer och restriktioner.
 • Ansvariga för lokalerna, dvs museets personal och Rättviks kommuns personal sköter insläpp och koll av vaccinationsbevis och legitimation om det är aktuellt.
 • Dalarnas museums grafiker, gör iordning en eventannons att dela på medierna: sätter modellteckning som medarrangör. Skickar inbjudan till tecknarnas fb-sidan och gruppens värd.
  • museet på deras sajt och fb-sida.
  • tecknarnätverket:
   • M.O. på sajten modellteckning och
   • J-E (och eller m.o.) på fb-sidan Modellteckning och av
   • K.H. (och eller M.O.) på den offentliga fb-gruppen Kroki i Dalarna

Modellteckningen – Mötesanteckningar 2022 02 24 uppföljning inför krokistart 12 mars på teams med Dalarnas museum och Smedjebacken

Möte med A.L. från Dalarnas museum, A.J. från Smedjebackens kommun och J-E E. från tecknarna efter en stund (tekniska problem) och mig, M.O sajtadmin och utskicksansvarig för teckningsnätverket. N. har fått förhinder under dagen, H.B. från Rättvik är sjuk, A. G. kunde inte komma med …

 • FMH:s restriktioner följs och är nu bortlyfta vilket betyder ingen koll av vaccinationsbevis och legitimation. Vi hoppas att de är borta för gott.
 • Uppdatering av ”checklista för krokivärdar”. Vi gick igenom muntligt vad som behövs. Ska kolla om J. B. har fläktarna. N. och D.F. har hjälpt till förr på Dalarnas museum och de sköter det i fortsättningen tillsammans med två nya i personalen.
 • J. B. påminde mig om att två förlängningssladdar till fläktarna behövs och kraftigare säkring (resp. fläkt kan ligga på varsin säkring.)
 • Marica skickar länken till ”checklista för krokivärdar” som ligger på sajten till A.L. och A.J. på Dalarnas museum och Smedjebacken.
  https://www.modellteckning.se/blogg/information/2016/03/checklista-for-krokivardar/
 • Modellerna är inte bestämda än, men J. B. trodde att det kommer att bli klart den här veckan 9.
 • Lokal och datum för kroki i Smedjebacken, diskuterades. Göra ett besök på Meken respektive Ahlvikssalen i biblioteket inför kroki där. Fortsätter prata om det vid nästa möte.
 • Ev. sommarkroki i Smedjebacken. Datum som kan vara aktuella är i så fall två i juni, slutet maj och och två i augusti. (Ev. nya modeller?)
 • Vi pratade om hur modellerna får betalt då A.J. är ny. Vi använder Swish- och kontantmetoden på plats. Modellen är ansvarig för att redovisa och betala ev. skatt. Swish är godkänd enligt kassalagen då det framgår vem som betalat och vem som tar emot. A.L. (dalarnas museum) ska kolla om och hur ”artistarvode” skulle kunna betalas ut. Återkommer om det. Självklart måste modellerna vidtalas om vi ska göra några ändringar då de är införstådda med swish-kontantmetoden i nuläget.
 • Nästa möte i april för uppföljning av krokin, sommarkroki och höstens tider.
 • Anna L. föreslår datum!

vid pennan M.O. /Admin
www.modellteckning.se


uppföljt: fram till och med 2022 03 02

 • Uppdaterat och skickat ”checklista för krokivärdar” Till A.L. och A.J. Ska skicka en till H.B i Rättvik också.
 • Ringt J.B. om fläktarna och han har dem!
 • Marknadsföringsmaterial är klart! utskickat till tecknarna, på sajten och delat på museets sida och fb. Pappersaffischer ska ut och fb-sidan är på gång.
 • modellinfo (kontaktinformation) till J.B. ett par nya modeller som anmält intresse.
 • lokal och datum klara: Dalarnas museum och Rättvik …
 • ang villkor för lokal: att använda sig av bildningsförbund:
  • leder oss till argumentationer om nödvändigheten av att deltagarna inte ska behöva lämna ut namn och personnummer, om människor som har skyddad identitet och att hålla nere gruppens administration. (eftersom alla bildningsförbund kräver att deltagare lämnar namn och personnummer.)
  • Vid något tillfälle har det ställts krav på att vi ska göra andra saker än att teckna och istället läsa OM teckning. Det är inte fel att göra men det är själva tecknandet som ger och utvecklar kunskap, (läsa om det kan man göra hemma) och vi ordnar lokal för att kunna gå samman om en modell att teckna av. (Det är som att lära sig dansa tango genom att läsa om tango.) Det finns också olika uppfattningar om ”Synen på vad kunskap är inom konsten och konsthistorien”. Detta kan vi gärna tala och skriva om.
  • Vid träffen med SV (bildningsförbundet) ville de ha mejl och sms-listan och den kan jag ju inte lämna ut – det vore att bryta ett förtroende och idag skulle det vara rentav straffbart (GDPR).
   Men, och det kom jag ju på långt senare, jag kan ju göra ett utskick via vår lista till SV:s kurs. Då kan SV göra en egen lista från de som kommer dit. (Under det mötet var det aktuellt att kunna anordna kurser för tecknarna om hur man lägger upp sina tecknade bilder online. Alltså inte att ha modellteckningen där.)
 • Tryck av modelltecknares alster: M.O. har kollat kostnad för tryck av bland annat A5 kort i set om 10 på printeliten
 • Fortsätta ge möjlighet för fler att engagera sig
  • Gruppen har möten regelbundet som är öppna för alla tecknare. (De med museet begränsar jag ibland så att representanterna från Dalarnas museum, Rättvik känner sig bekväma …)
 • Sajten modellteckning:
  • Länken till croquis café ligger på nydesignade startsidan.
  • M.O. sajtadmin har försökt göra info, tecknares inlägg om konstutställningar, gallerier och annat som folk gör och även sådant som ger möjligheter på olika sätt mer synliga direkt på modellteckningssajtens startsida.
   interaktiv: fb-grupperna fungerar nog nu – går att koppla sajtens inlägg dit? Arbetet med uppdatering av sajten fortsätter….
 • modeller:
  • modellteckningens kontaktpersoner även för modeller är skickat till museets receptionister.
  •  intresserade nya modeller kan skriva en kommentar på sajten modellteckning eller till reception på museet som vidarebefordrar dem till mig, M.O. som svarar (mejl eller sms) och vidarebefordrar till J.B.
  • Mejla tecknarna då och då om att vi har modeller som gärna står och vidarebefordrar de tecknares kontaktuppgifter som söker modell till modellerna. De modeller som därefter är intresserade kan ta kontakt.
  • M.O. har skrivit ett brev till modellerna så de förstår att de är viktiga och hur mycket vi uppskattar dem.

kvar att följa upp:

 • M. L. från Fornby folkhögskola hjälper gärna till med modellteckningen!
 • Krokivärdar: i Rättvik och Smedjebacken.
 • Lokaler: En mer oöm lokal för att ha målardagar med modell
  • permanent lokal där vi kan ha utrustning (slippa släpa runt den)
  • Att fundera på:
   För att kunna betala för lokal (finansiera) kan vi ev. organisera nätverket?:
   Dela upp göra en organisation av den del som ordnar lokal: En variant där intresserade tecknare organiserar sig: Modellteckning AB, Stiftelsen för kroki och modellmåleri och teckning, skulptur, ideella föreningen för modelltecknarna, o.s.v. …
 • Under funderingarna på att ordna lokal:
  • … hamnade vi i en diskussion om olika sätt att se och förstå vad kunskap är när det gäller bilden och skapandet av bilden. Det finns också olika uppfattningar om ”Synen på vad kunskap är inom konsten och konsthistorien”.
 • under pandemitid: ev. andra möjligheter att teckna/måla modell, krokicafé, eller andra mindre fasta grupper som träffas?? ”Vår nye Zornadepts” krokiträffar och CroquisCafé online?
  • N.G-B. föreslog att man kan teckna av skulpturer (på museer och ute på stán) Även målningar och teckningar. Det finns mycket att lära av det också.
  • N.G-B. tog upp idén om att göra en slags tävling, eller i alla fall en deadline med inlämning och visning av teckningar av skulpturer (jämförde med en tävling bland arkitekter. Vi kom in på frågan om jury, men det kan bli knepigt – återkommer till det i ett ev. inlägg om ”Synen på vad kunskap är inom konsten och konsthistorien”.) Skriv gärna vad du tänker om det.
  • J-E E. föreslog att vi kan komma överens att teckna på Croquis café en speciell tid. Att alla loggar in och tecknar samtidigt och sedan har eftersnack och lägger upp sina bilder på nätet – de som vill förstås.
 • Möjligheter att utveckla sitt tecknande fortsätter … den är viktig, flera har uttryck önskan om att få hjälp med det. En del i det är att:
  • att gå regelbundet (anmälan till kurs gör det till ett åtagande?)
  • att få respons och kritik
  • mer teoretiska diskussioner runt bildandet. Kan vara lärarlett.
  • Dock tecknargruppen är väldigt blandad när det gäller utbildning och utövandet. Vanligt på flera ställen jag varit på är att de som vill få ledning i tecknandet talar om det eller sätter sig t.ex. på ena sidan i lokalen. Det förutsätter att det finns en lärare på plats. Vilket innebär en kostnad förutom modellen. Men, kanske extra pengar kan läggas för det på samma sätt som för modell, att man betalar kontant på plats för ledning?
  • Under flera år har vi inte haft tid att visa våra bilder och prata om dem efteråt. De samtalen kan vara utvecklande men det fordrar att alla parter anstränger sig.
 • Utställningar och tryck av tecknarnas krokier
  • Till exempel: att göra en sambeställning.
  • För att få ihop lite pengar till föreläsningar eller annat kul: göra några kroki- och modellteckningspaket om t.ex. 10 kort vardera. En teckning/kort i A5 format från varje tecknare (Vi är ca 190 tecknare på mejl- och sms-listan. Gärna en liten presentation av tecknaren samt någon tanke om just den krokin eller om kroki i största allmänhet.) på baksidan.
   Kan om, tecknare är med på det förstås, säljas och ge lite pengar för att betala någon ledare, lärare, inspirerande föreläsare i anslutning till kroki och modellteckningen. (Under senaste mötet med A.L. på museet pratade vi om att göra ett längre mer omfattande event på någon dag eller så.)
  • Utställning: gärna på museet, flera lokaler är inspanade.
 • Sajten mer attraktiv – interaktiv:
  • återstår att länka fbsida och fb-grupper till sajten på något sätt. Länka till sajten går utmärkt!
  • göra den mer lättorienterbar  andra rubriker …?
  • lättare att hantera fotogalleri (testa one.coms galleri)
  • mer inbjudande? -Utan att tappa proffsigt utseende.
  • Koppla instagram till sajten och eller vice versa – J-E pratar med sin ”expert” om det.
  • Chatt-möjlighet? Fast då måste någon vara redo att svara i andra änden…
 • modeller
  • vidarebefordra mejl om Kyo (konstmodellernas yrkesorganisation) till modellerna.
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

 • senaste kommentarerna

  1. Tack! Trodde nog innan att du skulle berätta lite om KYO också, men när vi satt där så glömde jag…

  2. Det var väldigt trevligt att träffa de andra modellerna och utbyta tankar och funderingar kring krokin. Tack M för initiativet.