Krokigruppen träffar studieförbundet SV 21 mars 2014

Minnesanteckningar SV(studieförbundets) representant berättar vad hon kan göra för oss Samarbetspartner förutsätter att vi är en förening – då kan SV hjälpa oss med att hålla i kontaktlistan (säkrad) och utskick. Studiecirkel för fortbildning max 12 med på träff Annan fortbildning max 25 med på träff Dessutom finns studiecirkel och… Se hela inlägget

Krokigruppen träffas 11 feb 2014

Minnesanteckningar Göra minnesanteckningar, vi har inte alltid gjort det, eftersom vi är en informell och oorganiserad grupp. Lägga ut minnesnteckningar på webbsidan. Förhoppningsvis kan fler av oss som tecknar bidra med ideer och inspiration till att utveckla kroki-modellteckningen om alla vet vad som pågår. Vi vill att ”ALLA” ska känna att han eller hon kan påverka.… Se hela inlägget

Möte med museets nya programsamordnare 2013

Idag träffade vi i ”gruppen” museets nya programsamordnare för att presentera oss, följa upp hösten och för att planera inför våren. Vaktmästarna och ”museet” är nöjda med oss och ser gärna att vi fortsätter. Det är glädjande! Vi pratade också om en lämplig plats att vara på direkt efter tecknandet för att kunna… Se hela inlägget

Träff med museets organisatör – lämna synpunkter till ”gruppen”

Hej! Vi i ”gruppen” försöker just nu hitta ett datum när alla kan träffa museets organisatör för att följa upp hur våren har gått och bestämma nya tider inför hösten. Det blir tidigast 4 juni, 17.00. Har du synpunkter du vill ska beaktas så hör av dig till oss i… Se hela inlägget