Modellteckningen – anteckning från gruppens möte 2022 11 21 och gruppens möte med Dalarnas museums samordnare 2022 11 25

Vi träffas i gruppen nästa gång 14 december 16.30 på Kafé Reko, Falu biblioteks fik.

2022 11 21: Närvarande: E.F., N.G-B, A.G och jag själv Marica. -M.H är sjuk, J-E har redan varit in till Falun och vänt, dåligt väglag. Det snöar idag!

2022 11 25: Närvarande: A.L. Museet, N.G-B, J-E, J.S. och jag Marica.  Fokus låg på att bekräfta datum och få fram och sprida affischen. Ordna modeller, så allt är klart och vi  kan annonsera inför våren innan jul!

Annonsering – program – att få till ett program så vi kan börja annonsera i tid

 • Programförslag för våren
  • A. L. kontaktade H.B. i Rättvik under fredagen för att kolla vilka av datumen som passar. A J. i Smedjebacken jobbar inte fredagar så…
  • Marica gav A J. i Smedjebacken förslagen på datum under lördagen i samband med krokin. A J. vill kolla av med sina kollegor och återkommer. Marica har uppdaterat A L på museet om det.
  • J.S. är med och presenteras för A L på museet.
  • Så fort tiderna är klara i Smedjebacken och om den 25:te blir i Falun eller Leksand (A L.) … så gör E. klart affischen och skickar den till Marica som sedan skickar den vidare till alla i gruppen … lägger in den på sajten ..…
  • Vårens förslag består med 12 tillfällen: Varannan vecka i Falun (6 pass eller 5) varannan i Smedjebacken (3 eller 4 pass) eller Rättvik (2 3 pass) och (1?)i Leksand. De kursiverade datumen är kvar att bekräfta. De andra är klara!
  • januari
   14 i Falun
   21 Smedjebacken?
   28 Falun

   februari
   4 Smedjebacken?
   11 Falun
   18 Rättvik
   25 Falun utgår pga Sportlov

   mars 4  Smedjebacken eller Rättvik utgår pga Sportlov
   11 Falun
   18 Smedjebacken?
   25 Falun eller Leksand?


   april 1  Smedjebacken?
   8 Falun utgår pga påsklov
   15 Smedjebacken eller Rättvik utgår pga Påsklov
   22 Falun
   29 Rättvik
 • N.G-B valda krokibild finns redo hos E, grafiker på museet, så affischen kan bli klar i ett nafs!
 • Vi träffas 14 december i gruppen innan jul, för utskrift och utdelning av pepparkakor, förlåt, papperskopior av programmet/affischen inför nästa år …
  • Marica, E.F. och AG kan skriva ut. Det handlar inte om några massutskrifter! Några per man blir många nog.
  • Ta därefter(? Eller inför mötet?) kontakt med presumtiva krokivärdar i Rättvik, Smedjebacken och Leksand för att vidarebefordra affisch –
 • ”branding”, briefing: Sprid affischen, information!
  • ”Det känns läskigt att gå till krokin”–hur påverkar det hur vi annonserar? Vi gräver vidare i vad som känns läskigt!
  • Briefade om att MHs tecknarkompisar i Rättvik var med sist och en av dem sätter in annons i Rättviksbladet. De ska förstås vara med på keeplistan! Alla presumptiva krokivärdar ska kunna vara med på Keep! Och även höra om de vill vara kontaktpersoner för Rättvik.
  • Affischen på Falu biblioteket satt kvar.
 • Keep
  • Hör med ”nya krokivärdarna/kontaktpersonerna” om de vill vara med på den. Kolla igen att alla som kan har tillgång till Keep! A J. i Smedjebacken är nu med.
 • Krokivärdar i Rättvik och Smedjebacken! … Leksand Hur ska vi göra för att få fram dem?
  • Två tecknare från Smedjebacken är gärna med i planeringen med gruppen, ok att kontakta dem för att annonsera och resonera vidare med. Deras namn och mejl är vidarebefordrade till A J – (de har haft kontakt med varandra tidigare).
  • Tecknare från Leksand har även hört av sig till museet och vill gärna ha kroki i folkhögskolans lokaler. (Ev. samma person som svarade på mitt utskick, i och med det så har vi ev. krokivärdar att vända oss till där.) 25:te mars kanske blir ett första tillfälle där?
  • Kontakta PE (bokhandlare) i Rättvik – … A L om att flytta tiden i Rättvik till kl.14 … och om MHs Rättvikskompisar. Om de inte redan känner varandra så, introducera dem till varandra på något sätt. Även M och L f.d. bokhandlare…
  • Marica gör en kontaktlista med ”nya krokivärdar också” för bruk inom gruppen att ta med till gruppens träff den 14 december.

sajten:

 • • formulär för att administrera målaträffar med anmälningar, deadline och betalning. – A.G hittar ett datum då Marica och AG kan träffas för att dela ut behörigheter.
 • • N.G-B har börjat kolla på gallerifunktionen för att få den att fungera och är nu administratör. (Marica ska kontakta M.I. angående lösen, funktioner i galleriet … kan vara så att det helt enkelt är så att N.G-B behöver kunna komma åt databasen på .one!? Det går genom mig Marica)
 • • Är det ok att gruppen kan komma åt användare och mejl från sajten. … bör nog begränsas till endast ett par tre personer, vilka?
 • • Är det ok att namn på admin, sajt och domänägare ligger ute på sajten? Risker? – Tog vi inte upp!

modeller:

 • Kontakta modellerna så fort som möjligt inför våren.
 • Modeller i Smedjebacken, vi bör ha minst två.
  • J.S: påminner sin kontakt om frågan om modell i Smedjebacken. Hennes kontakt skickar ut en förfrågan på fb.
   E.F.: har en kontakt som ev. kan stå och som E.F. ringde upp under gruppens möte, så vi har bekantat oss lite.
  • Tryckt upp kopior av modellernas QR-koder (så det inte blir kö) – dock gör om den till Herr E. så pengarna hamnar hos honom och inte hos J-E!
 • Modellträff/Träff med J.E. (om KYO, betalning, etc, …) och ev. alla modellerna? Fikaträff för och med modellerna så de kan bekanta sig med varandra … om de vill förstås.
  Vi tar det till våren
 • J.E:s lista med modeller i KYO, finns hos Marica och det står på sajten under ”vem har, gör vad” att Marica har den på sin dator och i en modellteckningspärm.
 • När andra anordnare vill ha hjälp att hitta modell? Borlänge konststudiegrupp ville ha hjälp att hitta modell i lördags t.ex.
  Vi vidarebefordrar anordnarens kontaktuppgifter till modellerna så de kan höra av sig till anordnaren om de vill. Ber anordnare att i gengäld be sina modeller att kontakta oss.

Vi träffas i gruppen nästa gång 14 december 16.30 på Kafé Reko, Falu biblioteks fik.

Vid pennan Marica

Utveckling av krokin? Tidigare ideer som kommit upp och pågående och återkommande frågor/arbete.

Utskrift och utdelning av papperskopior av programmet.

 • Kan skriva ut: Marica, EF och AG
 • Träffas innan krokin kommer igång på våren/hösten för att hinna annonsera.
  Helst dela ut under de sista krokitillfällena innan krokin kommer igång igen.

Gruppen – fördela uppgifter

 • Fördela uppgifter eller ”praktiskt runt modellteckningen”… forts. från förra mötet.
  •  Var och en fortsätter fundera på vad han eller hon vill göra, eller göra bättre eller ta bort … 🤔
  • Något som någon vill åta sig?
   • Hur har det gått med MHs undersökning av lokalmöjlighet för t.ex. målarträffar på kulturhuset tio14.
  • Lösen till inläggen under menyn ”mer modellteckning/ordna modellteckningsträffar”/  ”att ta med till kroki och modellteckningen” och ”vem har, gör vad”: … så att alla kan se, vem som har vad, av det som behövs vid modellteckningsträffarna. T.ex. Fläkt, podie, skyltar
   … och att det framgår vad som brukar behövas.
   Lösen: …. De är lösenordsskyddade eftersom där finns personuppgifter. Är det ok?

Utställning!

 • J-E tog upp att ordna en utställning! Varför inte i Galleri hörnan? E.F. Lotta hakade på …
  Vi hann inte prata så mycket om det heller … fortsätter nästa gång.
 • I Rättviks kulturcentrum. Hur förbereder vi det? A.B ide och kontaktperson!

Möjligheter att utveckla sitt tecknande

 • Utveckla sitt tecknande och sina tankar om det (konstteoretiska grunder, erfarenheter …)
  T.ex. Inspirera till att formulera sig om kroki vad tecknandet betyder och kunskapssynen”?
  Skriva om någon inspirerande tecknare? … T.ex. J-Es inspirerande mejl.  Att lägga upp på sajten (modellteckning.se)?
 • Att formulera en teckningsuppgift med inlämning och en deadline. Pris och uppmärksammande?
  N.G-B. skriver ev. ihop något.
 • Kroki under andra former? ev. andra möjligheter att teckna/måla modell, – nya former?
  (krokicafé, eller andra mindre fasta grupper som träffas?? ”A. S. och andra krokigrupper”,
  ”krokiträffar” och CroquisCafé online?
 • Platser, ledare och former för enskilt och eller att samlas för att teckna kroki ute.
  • Fler krokitecknar sajter än Croquis cafe

Ideutbyte mellan tecknare och involvera det i planeringen av teckningsträffarna

 • Månadsmötena där alla var inbjudna – hur gick det …

Modeller – vad vi inte hann förra gången…

 • Britta vill ha en ”timer” Marica förklarar närmare … Vem gör den och tar med den?
 • Modellernas betalning 55 SEK, håller vi tills vidare.
 • Kan vi göra något mer för modellerna?
  • Försöka få till fler modelljobb till modellerna.
   • Ordna en utbytesträff för modeller och modellteckningsanordnare som sökt och söker modell?
   • En sida på sajten som är låst för modellteckningsanordnare och modeller?
   • mejlat tecknarna om att vi har modeller som gärna står.
  • brev till modellerna under pandemin … så de förstår (förhoppningsvis) att de är viktiga och hur mycket vi uppskattar dem.
   J B. har skött kontakten och pratat med dem…

Teckningsträffarna

 • Måla modell heldagar,
 • Fler som resan till västkusten,
 • teckna ute …
 • Sommarkrokin 2022 – uppföljning
 • modellmåleritillfällen? Beroende av att göra ett ”formulär” på sajten med anmälning, deadline och betalning.
  (Till en av de två sista öppna målarträffarna kom ingen!) Uppslutningen har varit dålig trots att de efterfrågas.

Sajten

 • Briefa tecknare om sajten: Sidorna med ”Om” och ”GDPR-integritetspolicy” är uppdaterade.
  Kan bli bättre dock., kollat tecknarrollernas behörigheter, uppdaterade … informera tecknarna som har konton.
  Skulle vilja kolla igenom tecknarnas behörigheter tillsammans med någon mer.
 • Ev. Flytt av sajten från .one. Skälen är att det varit stora prishöjningar tre år i rad, samt för att .ones support inte fungerar något vidare.
  Koll av flytt till wordpress visar att det inte finns stöd för sajtens temaLoopia har bra renomme och är en svensk site, med servrar i Sverige är dock dyrare än .one. … fortsätt att undersöka
 • Mer att göra som inte är gjort:
 • Fortsätt kolla gallerifunktion
 • Kalendrar från 2008–> rätt färdig (kan förstås bli snyggare)
 • Fortsätt göra sajtens startsida mer interaktiv. Plugin för att synas på fb, instagram … har jag inte hittat något som är ”bra” och billigt.
  Det är ju lätt att länka till sajten när man gör inlägg på fb och förmodligen hashtagga bilder så de syns på instagram?
  Det omvända att få senaste instagrambild eller fb inlägg att synas på sajten är nog möjligt men inte gjort.
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

 • senaste kommentarerna

  1. Tack! Trodde nog innan att du skulle berätta lite om KYO också, men när vi satt där så glömde jag…

  2. Det var väldigt trevligt att träffa de andra modellerna och utbyta tankar och funderingar kring krokin. Tack M för initiativet.