Om

publ. 14 feb 2010,
senaste uppdat. 1 november 2022

sajten

Modellteckning.se är uppsatt av och för kroki och modelltecknare på Dalarnas Museum i Falun.
Tecknare har gått på museets modell- och krokiteckning sedan 1970-talet. Sajten sattes upp 2009 av en av tecknarna.

upp /\

syfte – att inspirera och informera

Sajten är till för att inspirera och visa hur olika vi uttrycker oss genom att visa våra krokier och modellteckningar för varandra. Här kan tecknarna dela med sig av tips på utställningar, tecknarmaterial, etc. Vad än man känner kan inspirera andra tecknare.
Mejl- och smslistan kopplad till sajten gör det möjligt för tecknarna att dela med sig av sina bilder, reflexioner, funderingar och tips. (Det har inte fungerat så bra – än eftersom jag inte är så kunnig på det här. Har inte gett upp än …/sajtadmin Marica)

upp /\

att ge och ta emot respons

Här kan vi både ge och ta emot respons i kommentarsfält och inlägg i form av t.ex. bloggar.

upp /\

sprida information om tider och platser

Med mejl-och smslistan som grund har sajten visat sig vara väldigt användbar för att sprida var och när kommande teckningsträffar äger rum och även för att dokumentera de som varit och på så sätt även visa en historik över kroki- och modellteckningen.

Läs mer om Mål och policy

Läs mer om integritetspolicy

upp /\

om kroki och modellteckningen

Genom kroki och modellteckning övas flera olika förmågor och färdigheter som är grundläggande för en konstnär och därför ingår i en konstutbildning. (Som att öva skalor för en musiker.) Färdigheter som alla, inte bara konstnärer kan ha nytta av att utveckla. Den öppna kroki och modellteckningen på Dalarnas museum ger såväl autodidakter, noviser och de som gått eller går en konstutbildning en möjlighet att utöva och upprätthålla färdigheterna övningarna utvecklar och utveckla dem vidare, som till exempel uppmärksamhet och koncentration.
Det har tecknats kroki och modell på Dalarnas museum sedan åtminstone 1970-talet och många ser det som en institution. Formen är traditionell och öppen. Två pass a’ 45 min med en kvarts paus. Modellen står i varierande poser upp till max 5 min samt högst två långa poser på max en kvart.

upp /\

Vilka står bakom kroki och modellteckningen?

Det är ett löst nätverk av tecknare som hålls samman med en mejl- och smslista och en sajt i ett arrangemang med Dalarnas museum. Några tecknarstammisar samordnar, har kontakten med Dalarnas museum och kallas ”Gruppen”.
Gruppen avtalar tider för modellteckningen med museets representant, ordnar fram modeller, pratar om lämplig lokal, webbpolicy och sprider att teckningen finns och ber andra tecknare att sprida att teckningen finns, så att många kommer.
Konstellationerna bakom kroki- och modellteckningen har varierat sedan 1970-talet och framåt men platsen har med några undantag varit densamma … Dalarnas museum. Det nuvarande arrangemanget utvecklades 2008 och innebär att tecknarna ser till att så många som möjligt kommer och tecknar samt ordnar med modell och att Dalarnas museum står för lokal.
Från och med 2018 har möjligheten att teckna modell spridits ut i länet, till fler platser.

upp /\

En kulturell arena

Teckningen är öppen för alla och det innebär att tecknare med olika bakgrund, avsikter och intentioner, utbildningar, ålder, nationalitet, osv… träffas och tecknar. En del har aldrig tecknat modell, en del har gjort det i flera år.

I pausen och efter teckningen har vi möjlighet att visa våra bilder och både ge och få kommentarer och reflexioner runt dem. Spontana samtal uppstår ofta. Om det blir samtal om just bild och bildskapande, beror förstås på tecknarna. Sedan några år har tyvärr fiket på museet, Kopparhatten, ofta varit stängt, det är synd, dit gick vi ofta efteråt, det var lätt att stanna till. Det är nog tack vare det vi har en sajt idag. Men det finns andra fik, även om man får gå en bit.
Oavsett det, så är det fortfarande så att många passar på att ta en sväng förbi utställningarna på museet eller att gå på de vernissage som ofta börjar klockan två på lördagarna, strax efter att vi är klara. Utställningar lockar mer långväga tecknare som vill passa på att se dem när de ändå är här. (Vi har tecknare från Mora, Rättvik, Leksand, Hedemora, Avesta, Hofors, ibland även från t.ex. Stockholm, Holland och Italien.)

upp /\

KOM OCH TECKNA – så att krokin kan fortsätta! TA MED DINA TECKNARKOMPISAR!

Om du är intresserad av att kroki och modellteckningen ska vara kvar så sprid att den finns och kom och teckna. Ta med en kompis eller två!
Att vi är många som kommer för att teckna är en förutsättning för att museet upplåter lokal. Det är bland annat därför vi (någon) räknar hur många vi är vid varje tillfälle.

 • Mejl- och sms-listan är ett sätt att visa hur många som tecknar. Så sätt gärna upp dig på den.
 • Skicka länken till programbladet som finns på Dalarnasmuseums sajt i dina inlägg, mejl till kompisar som kan vara intresserade!
 • Sätt upp pappersaffischer
 • Vi använder Googles app Keep för att hålla reda på var det är annonserat!
  Kontakta Gruppen eller skriv i kommentarsfältet nedan var du annonserat, eller vill annonsera så jag kan bocka av eller lägga till.

upp /\

på museet

Visa gärna personalen på museet din uppskattning, de gör iordning salen till varje tillfälle och städar efter oss. Respektera varandras behov av lugn under tecknandet, kom t.ex. i tid, hjälp gärna till att göra i ordning, stäng av mobilen (om du inte väntar ett viktigt samtal förstås). Se till att hålla brandvägar fria i salen.

upp /\

Kontakt

Gruppen:

Gruppen samordnar kroki- och modellteckningsträffarna och samlar in önskemål från tecknare. Gruppen har kontakt med programsamordnare på Dalarnas museum och kultursamordnare på andra ställen i Dalarna.

Kroki och modellteckningsträffarna

Kontakt med någon i ”Gruppen” sker främst genom kroki- och modellteckningsträffarna!
Presentationskort med namn och telefonnummer till kontaktpersoner i ”Gruppen” finns att få vid kroki och modellteckningen.

kommentarsfält här på sajten modellteckning:

Sajtens kommentarsfält är öppen för alla att skriva i. Du kommer direkt till sajtens administratörer som också ingår i ”Gruppen” och du når också andra tecknare.

Lämna dina kontaktuppgifter på sajten eller till någon i ”Gruppen”

… så att det går att ringa upp eller mejla tillbaka för att kunna följa upp och utveckla önskemålen. Initiativ till förbättringar, synpunkter på lokal och tider och önskemål om tecknar-, målarträffar uppskattas!

Mejl- och SMSlistan:

På kroki-och modellteckningsträffarna kan du skriva upp dig på mejl- och smslistan.
Genom mejl- och smslistan kan tecknarna nås genom utskick av sajtens Administratörer.
Mejladresser och telefonnummer lämnas inte ut såvida inte tecknare uttryckligen medger det.
Läs mer om integritetspolicyn (GDPR).
Nätverket omfattar ca 180 tecknare.

upp /\

Tecknarnas nätverk en mejl- och smslista … och en sajt

År 2022 har ”nätverket” 180 tecknare.

Mejl- och smslistan gör det möjligt att:

 • skapa ett nätverk
 • mejl- och smslistan är en grund för nätverkets kommunikation.
 • nå de som är intresserade av att teckna kroki
 • visa att det finns kroki- och modellteckning att gå på
 • visa att det finns andra tecknare.
 • visa museet att det finns intresse av att krokin fortsätter så de i sin tur kan visa landstinget att det är en kulturutövning av allmänt intresse. Vilket är viktigt för kroki och modellteckningens fortsättning.

upp /\

Mejl- och smslistan är en papperslista

Nätverket skapas genom att tecknare skriver upp sig på mejl- och smslistan på ett papper som listansvarig har hand om. Listansvarig är också samordnaren för utskick (administratören) från sajten modellteckning.se. På så sätt kan mejl- och sms med info om teckning skickas ut till tecknarna. Kontakta samordnaren (administratören) om du har något du vill sprida till de andra tecknarna.

upp /\

Mejl- och smslistan kopplas till konton (användarprofiler) på sajten modellteckning.se

Mejladresserna från papperslistan läggs in på sajten och ett konto (en användarprofil)  skapas för var tecknares adress. Var tecknare får ett användarnamn knutet till kontot av administratören (idag densamma som listansvarig och samordnare). I samband med att kontot skapas skickar administratören ett mejl med lösen så tecknaren kan logga in. När kontot skapas ingår per automatik endast rätten att läsa och lägga upp sina bilder. För att skriva inlägg fordras utökade behörigheter, vilka kan erhållas av administratörerna.

upp /\

Bara känt folk!

På så sätt är det bara tecknare som i fysisk person varit med och tecknat på museet som kan logga in och även få sina behörigheter på sajten ändrade. Man kan alltså inte be om att bli tillagd på listan utan att ha varit och tecknat. På så sätt vet administratörerna att tecknaren har gett sitt godkännande till att bli upplagd på sajten och att inlägg och bilder läggs in av någon som går och tecknar på museet.

Det fina med att lägga in mejladresserna på sajten är att:

 • Det blir mycket enkelt att skicka mejl till alla om t.ex. information om tider, påminnelser och ev. ändringar. T.ex. om nya tillfällen som inte hunnit komma med i något program. Det kan vara att någon av tecknarna har lokal och ett mindre gäng tecknare men vill bjuda med fler på t.ex. en målardag.
 • Det blir mycket enkelt för administratören av sajten att utöka en tecknares roll (behörigheter) till att göra inlägg, bli medarbetare eller moderator på sajten.

När du loggat in på sajten kan du:

 • lägga upp bilder på dina krokier och modellteckningar (förminskas automatiskt) och göra inlägg: dela med dig av sådant du tänker kan vara av intresse för tecknare. Tecknar- eller målarträffar, utställningar m.m.
 • lägga till information om dig på din profil, vilket vi i och för sig råder till att vara sparsam med eftersom vi inte har resurser att skydda sajten vid eventuellt intrång (hackerattacker).
 • utöka dina behörigheter genom att skriva ett första inlägg och avvakta administratörens godkännande av det. Sedan är det bara att skriva.

Sms-listan är inte uppdaterad och utskicken är i nuläget begränsade till akuta situationer, t.ex. om krokin skulle bli inställd med kort varsel. (Vilket bara har hänt en gång på 11 år.).

Kontaktuppgifterna lämnas inte ut. Se mål och policy för modelltecknarnas nätverk samt integritetspolicy (GDPR). Så passa på och byt kontaktuppgifter med varandra på kroki- och modellteckningsträffarna.

upp /\

Stryka dig från listan

Om du vill bli struken från listan så svara på nästa oönskade mejlutskick med att du vill bli struken.
Om du inte får någon information längre, så ring mig (telefonnumret delas ut vid kroki och modellteckningen) eller kom vid nästa tecknartillfälle och se till att anteckna dig igen. Jag kan ha läst något tecken i din adress fel.

upp /\

LOGIN och LÖSEN

När du sätter upp dig på mejl och sms-listan så lägger administratör och mejl- och sms-listansvarig (Marica) in dig så du får en användarprofil på sajten, ett konto. Det innebär att du kan logga in för att ladda upp dina bilder i galleriet och göra inlägg (likt de som syns på startsidan).
När din användarprofil är skapad så skickas inloggningsuppgifter till dig via mejl. Nu kan du logga in för att ändra i den, byta mejladress eller namn t.ex. (dock inte användarnamn). Byt helst ditt visningsnamn så att det inte är detsamma som ditt användarnamn, då det används för att logga in.
Då vi har begränsade resurser för att skydda oss från ev. läckor uppmanar vi dock våra tecknare att inte ange några uppgifter som bör hållas privata. Läs mer i integritetspolicyn.

upp /\

Du kan logga in på två ställen på sajten

 1. Under menyfliken Galleri/Ladda upp bilder – här laddas dina bilder upp på en gång i galleriet märkta med ditt användarnamn.
 2. Rulla längst ner på sidan och klicka på texten logga in, då öppnas menyn bakom kulisserna och här kan du skriva inlägg, lägga upp bilder … ju fler behörigheter du har, desto mer kan du göra.

För att skriva inlägg börjar du med att helt enkelt skriva ett. Inläggen är de som syns i rutorna på sajtens startsida. Skriv ditt inlägg och klicka på publicera. Då kommer du att märka att det så att säga inget händer och att det står att det ”avvaktar godkännande” (eller ”pending”). Om du har försökt att ladda upp det kommer jag att se det. Att inget händer betyder att ditt inlägg väntar på godkännande av administratören (dvs mig.). Det är bara första gången du behöver ha ett godkännande av mig.

Inlägg läggs i kategorier. Kryssa i de du tycker passar i listan till höger. Det går också att etikettera (märka eller tagga) dem, med ord som utmärker inlägget. Det är bland annat genom etiketterna nätets sökmotorer hittar de olika inläggen.

För att få inlägg godkända, så är det modellteckningens policy som gäller, nätets uppförande kod i allmänhet (vi delar och hjälps åt) och att vi också följer lagen vilket inkluderar GDPR. Inget att vara orolig för, det innebär i stort bara att inga personliga uppgifter som kan skada läggs ut och att personer på foton måste ha gett sitt medgivande till att bli fotograferade och utlagda på nätet.

T.ex. får man tänka efter lite extra om man vill återge vad någon annan sagt. Om man ska göra det, bör göra det och i så fall hur.

Det behövs inget login för att skriva i kommentarsfälten.

upp /\

historia

Gruppen, samordnarna, stammisarna

De ursprungligen samlade tecknarvännerna, ”Gruppen” som höll kontakten med museet är inte längre desamma. Så var också tanken, det ska vara lätt att komma med och det ska vara lätt att gå ur ”Gruppen”, alltefter intresse och möjlighet att sätta av tid. I den tanken ligger också att hålla nere administrativt arbete så mycket som möjligt då det drar fokus och tid från att ordna teckningstillfällen, informera om dem och se till att folk kommer.
Krokigruppen består för närvarande (2022) av ca 12 tecknare varav 8 är kontaktpersoner. Vi avtalar tider för modellteckningen med museets representant, ordnar fram modeller, pratar om lämplig lokal, webbpolicy och sprider att teckningen finns, och ber andra tecknare att sprida att teckningen finns, så att många kommer.

upp /\

kroki och modellteckning sedan 1970-talet

Det här stycket är under skrivande! Hoppas att J-E som varit med sedan 1970-talet vill skriva något och att också Britta Lennblad kan göra det – eller berätta för mig så jag kan skriva./Marica

Konstellationerna bakom kroki- och modellteckningen har varierat något men platsen har varit densamma … Dalarnas museum. Ja, kanske inte alltid men till stor del. Det har tecknats modell på Dalarnas museum sedan åtminstone 1970-talet och många ser det som en institution.
Konstellationerna har varit Dalarnas museum tillsammans med bildningsförbund (…), Fornby folkhögskolas estetiska linje (där Kent Boholm under många år ledde krokin) och även fristående konstnärer (Britta Lennblad) och nu är det med ett nätverk som började utvecklas 2008 genom att en konstnär (Fleming Olsson) samlade vänner som var intresserade av att kroki- och modellteckningen skulle tas upp igen efter Dalarnas museums ombyggnad 2006-2008.
F. Olsson fick då med sig några tecknare på en överenskommelse med programansvarig på Dalarnas museum att tecknarna ordnar modell, sprider att tiderna och kommer och tecknar, helst med en kompis för att på så sätt få det att växa och museet håller med lokal. Det nuvarande arrangemanget grundar sig på den överenskommelsen.
De ursprungligen samlade tecknarvännerna, ”Gruppen” som höll kontakten med museet är inte längre desamma. Så var också tanken, det ska som sagt, vara lätt att komma med och det ska vara lätt att gå ur Gruppen, alltefter intresse och möjlighet att sätta av tid. I den tanken ligger också att hålla nere administrativt arbete så mycket som möjligt då det drar fokus och tid från att ordna teckningstillfällen, informera om dem och se till att folk kommer.

Det som tillkommit i andan att hålla nere administration och är en mejl- och smslista kopplat till en sajt, då det förenklar både spridandet och uppdaterandet av information, möjliggör kommunikation mellan tecknare (även om just det inte fungerar så bra pga nuvarande admins bristande tekniska kunskaper och GDPR) och också fungerar som ett minne där erfarenheter från teckningstillfällen kan samlas. Modellteckningen är idag ett löst drivet nätverk av tecknare tillsammans med Dalarnas museum.

upp /\

sajten, webbplatsen, nätplatsen

Sajten (nätplatsen) sattes upp på tecknare Marcos initiativ (tror att det var 2009 om jag minns rätt), med wordpress som plattform, på hans egen virtuella server. Det mycket passande domännamnet ”Modellteckning.se” råkade vara ledigt och då gällde det att vara snabb att haffa det, vilket Marco gjorde genom att registrera det.
Våren 2012 avlöstes Marco som webbadministratör av en annan tecknare, Nader för att ta hand om sidans utseende och under året 2013 fick vi förstärkning av ännu en tecknare, Linus som kunde åta sig att migrera sajten från Marcos till ett annat hotell, .One. Våren 2013 flyttades webbplatsen och samtidigt avlöstes Marco av Linus som superadministratör av sajten. Marco var fortsättningsvis domäninnehavare. Kostnaden för sajten på det nya hotellet var ett par hundra mer om året. Vi har kompenserat domäninnehavaren, även vår webbmaster och superadministratör, till en del för den kostnaden, men långt ifrån allt, genom att skramla lite pengar till den under åren.
Det gamla mejl- och sms-programmet avvecklades 2012. Därefter har g-mails tjänster använts av Marica fram till sommaren 2018. Nu sköts åter mejlutskicken genom sajten. En kostnadsfri tjänst för SMS- utskick har Marica (som sköter utskicken) ännu inte och är därför restriktiv med dem.
Våra administratörer (idag dock endast jag) arbetar kontinuerligt på att förbättra sajten. De, jag behöver era synpunkter för att kunna göra den riktigt bra. Sajten gör det lättare att sprida information och hålla alla tecknare och presumtiva tecknare uppdaterade.

STORT TACK FÖR INITIATIVET TILL SAJTEN!!!

Marica, sajtadmin och tecknare

upp /\

2 Comments

 1. Hej!

  Jag ser att ni har öppen kroki nu på lördag 1/10 på Dalarnas Museum. Stämmer det? På museets hemsida finns det inte med.
  Mvh
  Anna Linder

  • Hej!
   Jag såg din kommentar alltför sent. (Jag har varit på flytthjälpsresa till västkusten) Det stämmer att vaktmästarna blev lite överraskade av att vi kom dit. Men tiderna som står på modellteckningens webbplats (det vill säga här)och på affischen har vi tagit fram tillsammans med museets programsamordnare. Därefter har museets grafiker skrivit in tiderna på affischen, så varför de inte finns med på museets webbplats vet jag inte. I vilket fall så fann sig vaktmästarna snabbt och kunde ordna fram en liten lokal iallafall, som väl var, stort tack till dem! En lokal som egentligen är bättre än hörsalen om man inte är fler än vi var i lördags.
   Därefter kollade vaktmästarna att alla krokitider som de har fått info om finns med framåt i höst, och det gör de. Hoppas vi ses framöver. Marica

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.