Modellteckning

med kroppen som referens

meny

Mål och policy för modelltecknings nätverk

Mål för Modelltecknings nätverk 2017 05 25

uppdat. 2024 04 14

Avsikterna och intentionen med samordningen har vuxit fram i samarbete med programansvariga på Dalarnas museum, tecknarna och modellerna.

Att skapa möjligheter att teckna (och måla) modell!

Att bereda tillfällen för att teckna (måla) modell!

Att se till att många kommer och tecknar (målar) modell!

Med så liten administrativ insats från tecknarna som möjligt!

Det förutsätter att:

 • tecknare kan koncentrera sig på att teckna (måla).
 • modellen kan koncentrera sig på att stå och har förmåga att inspirera och förnya sig.
 • det finns lämplig lokal.
 • information om tecknar- och målartillfällen är lättillgängliga.
 • priset för att teckna och måla är rimligt för tecknare och tillräckligt för att motivera modellen.
 • Samordning och arrangemang med minsta möjliga administrativa insatser. (info, lokal, modell, …)

Policy

Policyn stödjer ”modelltecknares” möjligheter att teckna och måla modell!

Det innebär att: tecknare och modeller ska känna sig bekväma under träffarna.
Endast så kommer modellerna att vara intresserade av att stå och många intresserade av att komma och teckna.

Därför:

 • respekterar vi alla varandra och våra uttryck (= uttryck, klädsel, åsikter, bilder, kroppsform, osv…)
 • respekteras modellen och även tecknares integritet.
 • tar vi ALDRIG foton av modellen. (Hur aningslöst det än görs, skapar det osäkerhet och rädsla. Det kan vålla modellen stor skada och kan polisanmälas.)
 • lämnar vi ALDRIG ut namn, kontaktuppgifter eller tar foton av modellen! Kontaktuppgifter lämnas till modellen som därefter ev. tar initiativ till vidare kontakt. (samordnare kan lämna dem till modell).
 • sker kontakt med modellen endast på modellens initiativ! (Betänk situationen att få 20 stycken långa sms med en önskan om att träffas från tecknare sent på kvällen efter varje teckningssession.)
 • ska modellen inte besväras med frågor om pris eller fotografering under våra träffar!
 • ska upphovsrätten och tecknares integritet respekteras och skyddas. Tecknare och deras alster fotograferas endast om de uttryckligen tillåter det.
 • används listan med tecknares epost och telefonadresser endast för information som rör modellteckningen (inkluderar även målarträffarna). Listan innehas av någon eller några som samordnar nätverket.
 • håller vi fritt från distraktioner under tecknandet, t.ex. mobiltelefoner.
 • lämnar vi lokalen i samma skick som när vi kom!
 • får endast den som antecknat sig på mejl- och sms-listan vid en modellteckningsträff, login till webbsidan för inlägg och bilder. (Det begränsar det administrativa arbetet med webbsidan och information).
 • kan du lämna synpunkter på policyn till gruppen (samordnarna) för Modellteckning.
 • hjälps vi alla åt!
 • Därför är alla välkomna!

Sajten använder "cookies". Genom att fortsätta surfa på den, accepterar du dem. This site uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer