Modellteckning

med kroppen som referens

meny

kroki av samtal eller diskussion

Möte tio14 och modellteckningen tis 5 dec 2023, kl. 15 Kulturhuset grupprum 1 – M:s uppdaterade minnesanteckningar 2023 12 06 – publik version

Hej! OBS! en hel del är tillagt efter 1:a utskick …det är ju under arbete!

Fint att vi är på gång med att smida våra planer inför våren! Här är ett sammandrag ur mitt minne med en del tillägg. Ja, det blir rätt långt för det är en hel del överväganden – inför att göra ett program med tillhörande utställning.
Vi som var närvarande var: S.T. och A.S. från kulturhuset tio14, kreativ verkstad … och J-E. E. och jag, M. från tecknarnätverket modellteckning.se.

Utställning med ev. anslutande workshop tillsammans med kulturhuset tio14. Datum

 1. Utställningen är satt till 7 april – 2 maj och vernissagen börjar pågår ? 14-15 tiden.
  Vi (eller ansvarig grupp/tecknare) kan börja hänga fredag 5 april (Ev. åtkomst redan under torsdagen). Under lördagen har vi inte tillgång till lokalen. Från kl.11 på Söndag finns det ett par timmar till.
 2. Avsikten med arrangemanget så som jag uppfattade det vid vårt förra möte i augusti, var att hitta sätt för unga tecknare/målare att vidareutvecklas utanför kulturhuset.
  1. Krokiteckningen är ett sätt, men det kan kännas alltför främmande.
   1. Istället flytta krokin till kulturhuset som en introduktion.
   2. Samt erbjuda inledande undervisning.
  2. Genom ett arrangemang där unga tecknare introduceras till krokin och de tecknare som går där. (Det motiverar att visa hur en krokisession ”ofta går till”.)
  3. Till exempel en workshop/krokiteckning, modellmålning där alstren från den hängs i en anslutande utställning. Det låter som en kul och bra idé. Det kan motivera (eller avskräcka?) att vara med på workshopen (men man måste ju inte hänga ut). Det kan kanske locka att vara med genom att se det som hängs också. Så en uppföljande workshop/krokiteckning kan fånga upp fler tecknare. Att hänga nya tecknares alster ihop med de inbjudna i tecknarnätverket – ger ett gemensamt sammanhang.
  4. Utställningen kan ha 2 sorts ytor, dels de/den där de nytillkomna krokierna hängs och dels de/den där inbjudna krokitecknares skisser hängs. (Då kan de hängas vid olika tillfällen.) De kan bytas ut under tiden utställningen pågår.
   På så sätt annonseras workshopen/krokin och samtidigt blir den intressantare för de nya och deras kompisar vars skisser hängts och hänger och hoppas bli hängda.
 3. Så var det det här med workshopens tider och former.
  L. B. som är vidtalad av S.T. eller ska vidtalas som lärare, ska förstås ha stort inflytande. S.T. bestämmer.
  • Vad vi beaktar när det gäller datum:
   1. Modellteckningens vårprogram är på god väg bestämt, inget spikat än dock. 7 april när utställningen är planerad att ta sin början är så att säga ledigt. 30 mars (påskafton) veckan innan har också varit ledig.
   2. Om vi utgår från att workshop/utställning hänger ihop:
   3. … och att S.T. funderade på att lägga upp det som en kurs fördelat på 2 eller 3 datum.
   4. Vi talade om att ha kroki 10-12 samma dag som vernissagen 7 april kl 14-15.
    Nu så här i efterhand föreslår jag att fundera på att ha en heldag? kroki och modellstudie, under någon av dagarna i påskveckan (eller en vardagkväll — men många kanske är bortresta under påsk?) som en ”Kickoff” tillsammans med att utställningen inleds på söndagen i slutet av veckan 7 april.?  Eller så hålls workshopen dagen innan vernissagen, lördagen 6 april istället, det ger mer tid till hängning dagen efter och innan vernissagen. Om det går att vara där en lördag? Därefter 2 eller 3 tillfällen till under utställningstiden. De nytillkomna alstren hängs efter krokitillfällena. ….
   5. Sedan var det frågan om att samordna, komplettera helst förstärka absolut inte konkurrera med museets temadag 9 mars.
    Dalarnas museum ska ha temadag runt de utställningar de har 9 mars ”Vi som arbetar med våra kroppar”. Bland annat visas Johan Ahlbäcks krokier, teckningar och målningar av arbetande på museet och ”kroki och modellteckningen” kommer att vara ett inslag i temadagen.
    … Kan en krokisession på kulturhuset tio14 göra tecknare intresserade av att vara med på temadagen 9 mars? Krokisessionerna kan inte vara samtidigt, men kanske nära varandra i tid, så det är lätt att gå på både och. Om man skulle ha det dagen efter, den 10:nde? Men då kanske tecknare väljer att gå antingen de 9:nde eller den 10:nde =konkurrenssituation?!
    Tillägg: Att ha en heldag med lärarledd kroki och modellstudie dagen innan istället, på fredagen, kanske bäddar för ett intresse för temadagen och kroki där?
   6. Frekvens och period… Men det är 4 veckor mellan 9 mars och 7 april – Det blir nog för långt emellan för att tecknarna ska känna att de utvecklar något som påbörjats? Såvida inte ett tillfälle läggs in emellan.(t.ex. 23 mars på museet, men även det kan ligga lite för långt fram) … men då blir kroki eller heldagen i anslutning till 7 april och utställningen mer som en avslutning och inte en inledning.
    Det går ju att istället inleda den 7:nde och lägga in ett tillfälle under själva utställningstiden och då hänga fler teckningar, byta ut i samband med den…eller vad tror ni? Det blir roligare för de som går kursen kanske? … Så här i efterhand tänker jag att det kanske hade det varit bättre att ha utställningen i mars – men ljushallen är redan bokad för en utställning med Metalbroderier.
   7. Risk för mättnad? – hur tätt något som uppfattas som ”samma sak” ligger bör beaktas, för att få många att komma. Lärarledd kroki blir något annat än den i tecknarnätverket modellteckning.se
    (Vi pratade om erfarenheter från slutet 1990-talet när krokin var en gång i veckan och på två ställen (Borlänge och Falun) som ibland kolliderade – det tunnade ur med tecknare.
    (Det som också kan ha spelat in var att:
    – det gick få bussar på lördagar mellan Borlänge och Falun så för mig tog det 8 timmar för att teckna i 2.
    – det fanns modeller som var rent av avskräckande.
    – det ofta var enbart 20 minuters poser alltså mer modellstudier än kroki och att jag som tecknare inte visste i förväg vem som stod eller hur det skulle bli med tiderna.)

   8. S.T. hör med L.B. om vilka datum hon kan och hur hon vill lägga upp det.
   9. S.T. hör med A.L. om ev samordning med museets temadagar – eller inte, om de ändå inte ligger samtidigt, tänker jag så här i efterhand.
 4. Heldagar? Kroki och modellstudier eller bara kroki? Det här bestämmer ju L.B. och S.T.!
  1. Jag berättade hur det brukar gå till under en krokisession för att ha något att relatera till, men det kan göras på flera sätt än 2×45 min med 15 min. rast.
  2. Det här var jag inte så tydlig med under vårt möte men: Det kanske ska vara heldagar? Inleds med en timme kroki och sedan fortsätter med modellstudier?! Då blir det ett komplement till öppna krokin på museet.
   Alla behöver kanske inte få lärarledning och kanske inte hela tiden? Krokivärdar kan hålla i tiden med ”självstudier” när inte läraren är där. Om vi blir många så kan vi vara i två eller flera lokaler, med en modell i varje? Budgeten bestämmer
  3. Föreläsning?
 5. Modeller: Modellerna jobbar i 20 min. pass men då kroki är så pass rörligt brukar det gå bra med 45×45 min med 15 min paus. Tecknarnätverket modellteckning.se ordnar modeller.
 6. Kostnader, administration, föranmälan eller öppet?
  – Ev. kostnadsfritt deltagande, kulturhuset står för lokal, modellarvode och lärararvode.
  Fantastiskt fint!  S.T. ska kolla upp det närmare.
  – Förslagsvis fakturerar modellerna. (fördel om de har F-skattesedel). S.T. ska kolla upp det närmare
  S.T. får telefonnummer till J.E. som företräder KYO (konstmodellernas YrkesOrganisation) för att få en uppfattning om arvode.
  – ev. föranmälan – sköter kulturhuset. L.B. har förmodligen synpunkter på hur många som kan vara lämpligt att handleda?
  Annars är det väl bra att så många som möjligt kommer? Stora scenen där nere kanske kan användas?
  – alla pass kanske inte ska vara öppna? En del kan kanske vara med föranmälan?
  – öppen kroki och eller modellmåleri … alltså ingen anmälan – men öppet är inte riktigt detsamma som ”drop in”. Att det är öppet betyder i och för sig att man kan komma och gå under tiden, men det ska vara ytterligt diskret. Det är störande för de som tecknar … och oartigt mot modellen. ”Man förväntas komma i tid och inte packa ihop innan tiden är slut”.
  Man kan inte heller bara komma in för att se på, eller kolla. Är man där så är det för att teckna! Krokivärden eller -värdarna hjälper till att sköta det. Ingen fotografering förstås. Se mål och policy för modellteckningen på sajten modellteckning.se. Öppet betyder att ingen föranmälan behövs och att alla som vill komma för att teckna är välkomna.
  -hur tidigt måste lokalen bokas? … Skulle vi förstås tagit upp på mötet …
  – Vad det något mer? Hmmm.
 7. Annonseringen.
  Ja, det går förstås att annonsera på olika ”papper” om de grafiska profilerna är oförenliga. Det är inte värre än så. Bara det blir tydligt för de vi bjuder in, att förväntningarna blir rätt.
  (När vi är med så har annonsen naturligt nog rubricerats med ”öppen kroki och modellteckning” och brukar se ut på ett liknande sätt för att det ska bli tydligt, då har de som håller i lokal haft sin logga med, men inte så att det råder någon tvekan om att det är ”modellteckningen” oftast med backning från Dalarnas museum som sköter det.)
  – Vi annonserar på vår sajt  modellteckning.se, en mejllista med 220 tecknare (det har aldrig hänt att alla kommer samtidigt) Sedan brukar vi affischera på papper där ”tecknare” håller till samt digitalt i fb-grupper – alla tecknare ska försöka sprida det – egentligen.
  A.S Menar att det är Falu kommuns grafiska profil som ska användas. S.T. Mejlar efteråt att det är Falu kommuns grafiska profil och deras olika loggor som ska användas …
 8. Utställning 7 april- 2 maj
  I tecknarnätverket har vi tänkt ungefär så här:
  -vi sätter en deadline för intresseanmälan från tecknare att vara med.
  -Det är också först till kvarn som gäller och max 2 alster/tecknare – ev inramning och hängning.
  -J-E.E. och jag räknar på hur många skisser som kan tänkas få plats i ljushallen.
  -Få fram någon eller några ansvariga för hängningen. 
  -En tecknare på var ort tar emot dem –
  -hängningsansvarig samlar ihop och planerar utställningen,
  -hänger den 5 april – lämnar ytor fria för workshopdeltagarnas verk.
  – utställningen byts ut under tiden … kontinuerligt eller efter halva tiden … både med nya och gamla tecknares alster.
 9. A. S. som har hand om utställningarna (kurator) berättar:
  -att det finns måttsatta skisser och en layout på ljushallen.
  -att tecknare hänger på egen risk, skador får man stå för själv.
  -att det är ok att de är till försäljning
 1. Tecknarnätverket träffas – för att briefa och smida mer planer … att ta med till nästa träff med tio14. Kolla av med modellerna om och när de kan stå, fundera på synergieffekter …
 2. Nästa träff 23 januari 10.30 kulturhuset rum 1

Vid pennan, M.

Ps.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Sajten använder "cookies". Genom att fortsätta surfa på den, accepterar du dem. This site uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer